Domů První pomoc

Postup první pomoci

1. Orientace - zjistit, co se přihodilo
2. Bezpečnost - zajistit bezpečnost zachránců i zraněných osob
3. Zjistit stav zraněných osob

 

PŘIVOLEJTE ZDRAVOTNICKOU POMOC: TELEFON 155 NEBO 112

Jednejte klidně. Operátorovi budete muset říci:

  • Vaše jméno a příjmení, co se stalo, kde se nacházíte, orientační bod v terénu,
  • počet zraněných a jejich stav,
  • další nezbytné informace (např. číslo volajícího).

Požádejte operátora o radu, jak postupovat do příjezdu zdravotnické pomoci.

 

VYŠETŘENÍ ZRANĚNÉHO

Pohledem, poslechem a pohmatem ověřte - dýchání, krvácení, polohu těla, barvu obličeje, teplotu těla, pot...
Zkontrolujte životní funkce zraněných.

 

BEZVĚDOMÍ

Oslovte zraněného, pátrejte po masivním krvácení.
Uložte zraněného do polohy na zádech (při podezření na poranění páteře velmi opatrně).
Proveďte záklon hlavy - tím dojde k uvolnění dýchacích cest.

 

KRVÁCENÍ

Přiložte tlakový obvaz.
Zvedněte krvácející končetinu.
Proveďte protišoková opatření: ošetřete poranění, zabraňte ztrátám tepla, uveďte končetiny do zvýšené polohy.

 

RESUSCITACE - k záchraně života stačí jen dvě ruce

Pokud nedýchá normálně: Zakloňte hlavu a podložte ramena.
30x stlačte hrudník
(obě ruce na střed hrudníku, stlačit 5-7 cm, nahlas odpočítávat).
Frekvence stlačování: 2x za vteřinu.
2x vdechnout (vdech trvá cca 1 vteřinu).
Resuscitaci nepřerušovat kontrolami tepu, platí pro jednoho i dva zachránce.

 

DÝCHÁNÍ Z PLIC DO PLIC

Otevřete dýchací cesty zraněného (záklon hlavy).
Dobře utěsněte nos a okolí úst.
Používejte vždy resuscitační roušku (případně igelit).
Vdechujte a kontrolujte zvedání hrudníku.

 

Šok

Oslovte zraněného, zkontrolujte tep a barvu kůže.
Zajistěte teplo a ticho.
Nepodávejte tekutiny ústy!!!
Můžete zvednout končetiny.

 

Nevhodné úkony při první pomoci

Nesvlékejte šaty z poraněného.
Nevracejte vyhřezlé orgány do dutiny břišní!
Nerovnejte zlomené končetiny a nezatlačujte kostní úlomky do rány u otevřených zlomenin!
Neodstraňujte cizí vyčnívající těleso z rány.
Neprovádějte násilnou změnu polohy poraněného.
Nepodávejte dezinfekční roztoky přímo do rány.
Nepodávejte tekutiny a léky.
Neponechávejte raněného bez dohledu.
Neodstraňujte ochranné přilby u cyklistů a motocyklistů, pokud není nutná resuscitace.

zdroj: www.ibesip.czMatematické, fyzikální a chemické vzorce, vzorečky | Pronájem rekreační chaty, chalupy |
Založeno na Joomla!. Designed by: joomla themes download ThemZa  Valid XHTML and CSS.